Nagrodzone filmiki z 26 grudnia

Anna Michalska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Katarzyna Jankowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Irena Tryskuć Tryskuć z Rodziną
Film z 26 grudnia

Maria Halski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Orwat z Rodziną
Film z 26 grudnia

Joanna Długosz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Grażyna Pustelniak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Anna Kuśnierz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Paulina Maślankowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Małgorzata Spytek z Rodziną
Film z 26 grudnia

Danuta Kostkowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Karolina Mucha z Rodziną
Film z 26 grudnia

Zofia Sobczyk z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agata Gizak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Grzegorz Zwoliński z Rodziną
Film z 26 grudnia

Kinga Porczyk z Rodziną
Film z 26 grudnia

Magdalena Kupsz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Dorota Cieślak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Magdalena Zielińska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Kiczorowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Waldemar Łacheta z Rodziną
Film z 26 grudnia

Ewa Łagoda z Rodziną
Film z 26 grudnia

Marta Dąbrowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Michał Szymanski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agata Zakrzewska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Ewelina Potocka-Lenart z Rodziną
Film z 26 grudnia

Joanna Regner-Janiszewska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Grzegorz Przyborowski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Tomasz Grodek z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Komoszyńska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agata Nędza z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Marciniak Marciniak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Jakub Zawicki z Rodziną
Film z 26 grudnia

Asia Berdzik z Rodziną
Film z 26 grudnia

Jan Diug z Rodziną
Film z 26 grudnia

Michał Jeżyk z Rodziną
Film z 26 grudnia

Izabela Teska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Kinga Ucherek z Rodziną
Film z 26 grudnia

Justyna Włostowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Mariola Ruta Ruta z Rodziną
Film z 26 grudnia

Anna Rogóż z Rodziną
Film z 26 grudnia

Grzegorz Maciejewski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Połeć z Rodziną
Film z 26 grudnia

Kasia Stanek z Rodziną
Film z 26 grudnia

Ewa Jasińska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Joanna Świerczyńska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Jacek Czopik Czopik z Rodziną
Film z 26 grudnia

Anna Michalik z Rodziną
Film z 26 grudnia

Jarosław Jażdżyk z Rodziną
Film z 26 grudnia

Michał Kurowski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Maria Matusiak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Jagoda Rogozińska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Kaźmierczak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Sebastian Mikulicz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Mateusz Wandzlewicz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Stanisława Mikołajczak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Daniel Jarosz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Magdalena Maćkowiak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Katarzyna Źrebiec Źrebiec z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Palma Palma z Rodziną
Film z 26 grudnia

Katarzyna Klimek z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Kalita z Rodziną
Film z 26 grudnia

Lidia Kwiatkowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Hanna Kluczyńska Kluczyńska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Finkelstein z Rodziną
Film z 26 grudnia

Janusz Wardak Wardak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Michał Michalski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Łukasz Wielebski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Wojciech Sender z Rodziną
Film z 26 grudnia

Katarzyna Pielot z Rodziną
Film z 26 grudnia

Robert Gnilka z Rodziną
Film z 26 grudnia

Marcin Sztuka Sztuka z Rodziną
Film z 26 grudnia

Aleksandra Kubaszewska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Michał Kalinowski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Tomasz Elbanowski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Elżbieta Wojciechowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Joanna Łoś z Rodziną
Film z 26 grudnia

Anna Urbanik z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Murańka z Rodziną
Film z 26 grudnia

Kinga Skarbek z Rodziną
Film z 26 grudnia

Tomasz Pać z Rodziną
Film z 26 grudnia

Dorota Kowala z Rodziną
Film z 26 grudnia

Monika Nowak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Katarzyna Marmurowicz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Pavel Yahorau z Rodziną
Film z 26 grudnia

Magdalena Słomian z Rodziną
Film z 26 grudnia

Monika Kiedrowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Polus z Rodziną
Film z 26 grudnia

Wojciech Krzyżowski z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Koziarz Koziarz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Krzysztof Orawczak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Paweł Kunda Kunda z Rodziną
Film z 26 grudnia

Małgorzata Szymańska Szymańska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Agnieszka Kubera-Iwanowa z Rodziną
Film z 26 grudnia

Grażyna Szczepańska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Katarzyna Foltanska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Weronika Ułanowicz z Rodziną
Film z 26 grudnia

Barbara Leśniewska Leśniewska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Anna Próchniak z Rodziną
Film z 26 grudnia

Joanna Jakubowska z Rodziną
Film z 26 grudnia

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej

BIURO ZDR3+
ul. Żytnia 13/13, 01-014 Warszawa
Czynne w dni robocze od 8.00 do 16.00
tel.: 533 473 244
e-mail: biuro@3plus.pl
Adres rejestrowy: ul. Solec 81b/73a
00-382 Warszawa
NIP 9512220761
REGON 141000893
KRS 0000279928

Mamy status
Organizacji Pożytku Publicznego

KARTA DUŻEJ RODZINY
Biuro KDR czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00
Anna Tanowska, tel.: 732 988 446
Karolina Sokólska, tel.: 732 988 450
biuro_kdr@3plus.pl

LINIA 3PLUS
Telefon przeznaczony dla rodzin wielodzietnych
wtorek: 10.00-15.00
czwartek: 10.00-13.00
Dyżurują: Judyta Kruk i Aleksandra Januszewicztel.: 732 988 451
e-mail: linia@3plus.pl

MEDIA
Judyta Kruk - rzecznik prasowy
tel.: 732 988 401